Dzienniczek żywieniowy

Proszę uzupełnij ile posiłków spożywasz w ciągu dnia i wpisz je do dzienniczka.

  Wtorek

  Godzina Posiłek Skład posiłku Ilość/miara/waga/sztuk Samopoczucie po posiłku

  Piątek

  Godzina Posiłek Skład posiłku Ilość/miara/waga/sztuk Samopoczucie po posiłku

  Weekend ( sobota lub niedziela – dowolnie )

  Godzina Posiłek Skład posiłku Ilość/miara/waga/sztuk Samopoczucie po posiłku

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dieta i Ty reprezentowaną przez Janina Bruzda w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wyników badań krwi: - w celu kontaktu z klientem, - w celu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie należności, - w celu wysłania zaleceń dietetycznych drogą e-mailową, - do analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda obowiązuje do każdorazowego skorzystania z usług świadczonych przez Janinę Bruzda.